Kdo jsme?

Naše webová adresa je: http://www.BTConsult.cz.

Kdy a proč sbíráme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje získáme, když vyplníte náš kontaktní formulář na webové stránce www.btconsult.cz. Takto získané údaje zpracováváme za účelem zodpovězení Vašeho dotazu, vypracování nabídky našich služeb a komunikace s Vámi.

Pokud společně uzavřeme smlouvu, zpracováváme také osobní údaje nezbytné k tomu, abychom mohli smlouvu řádně plnit a efektivně s Vámi komunikovat a spolupracovat. Osobní údaje získáme prostřednictvím smlouvy (sekce „Kontaktní osoby“), nebo jinak přímo od Vás.

Udělíte-li nám k tomu Váš výslovný souhlas, budeme Vámi poskytnuté osobní údaje zpracovávat taktéž za účelem rozesílání e-mailového „newsletteru“, informujícího o novinkách, které v rámci našich služeb pro všechny naše klienty nabízíme a obdobných marketingových sděleních.

Jaké údaje o Vás zpracováváme?

Když vyplníte náš kontaktní formulář, obdržíme údaje v rozsahu, v jakém jste je vyplnili, zpravidla půjde o jméno, příjmení, e-mail a telefon.

Pokud společně uzavřeme smlouvu, zpracováváme osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefon, včetně identifikace právnické osoby, kterou případně zastupujete, případně další údaje, které jsou nezbytně nutné k plnění smlouvy.

Udělíte-li nám k tomu Váš výslovný souhlas, budeme využívat k rozesílání newsletteru Vaše kontaktní údaje jméno, příjmení, e-mail, případně včetně identifikace právnické osoby, kterou zastupujete.

Jaký má prováděné zpracování právní důvod?

Údaje získané prostřednictvím kontaktního formuláře a při plnění smlouvy zpracováváme z právního důvodu plnění smlouvy.

V případě zpracování Vašich údajů za účelem rozesílání e-mailového „newsletteru“, je právním základem Váš souhlas. Udělení takového souhlasu je dobrovolné a jeho udělení Vám neukládá žádný právní předpis. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat, tím není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře, avšak nedojde k uzavření smlouvy, Vaše osobní údaje po ukončení příslušné konverzace vymažeme.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme na základě smlouvy poskytovat naše služby, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákony v oblasti daní.

Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, budeme zpracovávat do doby, než Váš souhlas odvoláte. Pro odvolání souhlasu stačí zaslat e-mail s příslušnou žádostí na satoshi@btconsult.cz, nebo zasílání dalších sdělení odmítnout kliknutím na link umístěný v zaslaném obchodním sdělení.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Společnost Property Vision s.r.o., se sídlem Cimburkova 850/29, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO: 07870884, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 307523.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup?

Vaše údaje nikomu běžně nepředáváme. Pokud pro Vás bude v rámci plnění smlouvy některou dílčí službu poskytovat náš subdodavatel (v pozici našeho zpracovatele, například účetní společnost) a bude-li to za účelem plnění dané služby, kterou si přejete poskytnout, potřebné, předáme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu též takovému dodavateli a před tím s ním uzavřeme smlouvu o zpracování osobních údajů.

A co cookies a další analytické nástroje?

Cookies jsou obsahově malé soubory ve Vašem prohlížeči, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na webové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

Používání cookies nám umožní nabídnout Vám ty služby a produkty, které nejlépe odpovídají Vašim potřebám a zájmům. Můžeme použít takové cookie, které nám umožní zjistit, že Vy konkrétně jste navštívili danou stránku.

Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě webových stránek a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší (cookies pomáhají například snížit dobu načítání stránek).

Na našich webových stránkách používáme cookies v případě, že navštívíte webové stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam a k usnadnění bezpečnějšího přihlášení.

Na webových stránkách používáme dva druhy cookies:

Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud nám ale nepovolíte použití cookies, některé funkce nemusí fungovat tak, jak by měly.

Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najdete v menu příslušného internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících internetových stránkách:

Za účelem analýzy provozu na webových stránkách používáme služeb Google Analytics, které umožňují měřit návštěvnost, její typy, dobu strávenou na webových stránkách a vyhledávané výrazy.

Společnosti Google však nepředáváme žádné informace, které by Vás mohly identifikovat. O způsobu, jakým služba Google Analytics funguje, se můžete dočíst zde: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=cs.

Dále využíváme službu Sklik provozovanou společností Seznam.cz, a.s., která nám umožňuje zobrazovat na webových stránkách reklamu a dále využití technologie retargetingu, který nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o webové stránky, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. Společnosti Seznam.cz, a.s. však nepředáváme žádné informace, které by Vás mohly identifikovat.

Jaká máte práva?

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva i) právo na přístup k osobním údajům; ii) právo na opravu; iii) právo na výmaz („právo být zapomenut“); iv) právo na omezení zpracování údajů; v) právo na přenositelnost; vi) právo vznést námitku proti zpracování; a vii) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kam se můžete obrátit?

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese: satoshi@btconsult.cz

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1.1.2020